Bộ truyền tín hiệu Extender IDK NJR-T01UHD

4k @ 60 (4: 4: 4) & KVM Switcher

Truyền tín hiệu trên 10Gb

Multiviewer & Videowall

Độ chễ khung hình bằng không