Hiển thị tất cả 30 kết quả

Màn hình y tế là những loại màn hình chuyên dụng được dùng trong y tế như màn hình hiển thị phẫu thuật, màn hình hiển thị giải phẫu, màn hình hiển thị kết quả siêu âm…

Các sản phẩm màn hình y tế chuyên dụng được phân phối, lắp đặt trực tiếp bởi Công ty Cổ phần đầu tư HCOM.