CHÍNH SÁCH VẬN CHUYỂN

I. Chính sách vận chuyển giao hàng tại khu vực TP. Hà Nội

  • Do thỏa thuận về phương thức vận chuyển và giá thành từ hai bên

II. Chính sách vận chuyển, giao hàng đối với ngoài khu vực các tỉnh, thành phố khác

  • Do thỏa thuận về phương thức vận chuyển và giá thành từ hai bên