Thiết bị điều khiển IP-NINJA IDK NJR-CTB

Liên hệ

  • Quản lý tên miền 512 kênh
  • Giao diện GUI nâng cao
  • 2 công LAN độc lập
  • Chuyển đổi dự phòng
  • Mã hóa kết nối SSL
yÊU CẦU TƯ VẤN BÁO GIÁ sản phẩm triển khai lắp đặt

Yêu cầu tư vấn

Báo giá dự án

0906.213.066