Đầu phát media OPTICIS MPDS-100

Liên hệ

Hỗ trợ độ phân giải lên đến full HD 1080p ở 60Hz

4 x cổng USB

RS-232 để điều khiển bên ngoài

0904589255