Bộ chuyển đổi HDMI sang Cổng Đồng OPTICIS HDCX-100-TR

Liên hệ

Hỗ trợ tiêu chuẩn 4K @ 60Hz và HDMI2.0 / 4K UHD (3,840X2,160) ở 60Hz (YCbCr 4: 2: 0)

Truyền tín hiệu HDMI2.0, USB2.0, RS232 lên đến 100m

Hỗ trợ tiêu chuẩn HDCP1.4 / 2.2

0904589255