Bộ thu HDMI quang 4K Extron XTP-SFR-HD-4K

Liên hệ

Nhận video với âm thanh nhúng, điều khiển RS‑232 và IR hai chiều

Tỷ lệ đầu ra có thể lựa chọn từ 640×480 đến 3840×2160

Quản lý EDID toàn diện

yÊU CẦU TƯ VẤN BÁO GIÁ sản phẩm triển khai lắp đặt

Yêu cầu tư vấn

Báo giá dự án

0906.213.066