Trung tâm tình báo mối đe dọa (TIC) tăng cường an ninh mạng

Các cuộc tấn công mạng có thể diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau, từ các hành vi vi phạm nhằm vào các tài sản thông tin có giá trị cho đến các cuộc tấn công bằng mã độc tống tiền làm gián đoạn dịch vụ nhằm tống tiền. Các tổ chức có dữ liệu có giá trị đặt ưu tiên cao cho việc ngăn chặn và thực hiện các biện pháp đối phó với các cuộc tấn công này. Bối cảnh của các mối đe dọa mạng rất đông đúc và phát triển nhanh chóng. Do đó, các giải pháp để chống lại tội phạm mạng ngày càng phức tạp. Thông tin trung tâm tình báo báo mối đe dọa (TIC) là một dạng thông tin chuyên sâu quan trọng giúp các tổ chức bảo vệ chống lại các cuộc tấn công mạng. Nó được dữ liệu thông báo và cung cấp ngữ cảnh thiết yếu như ai đang tấn công, động cơ, khả năng của họ và các dấu hiệu thỏa hiệp tiềm ẩn để nhóm của bạn có thể đưa ra các quyết định bảo mật sáng suốt.

Sử dụng thông tin tình báo về mối đe dọa cho tổ chức của bạn

Việc sử dụng các công cụ tình báo về mối đe dọa không chỉ dành cho các doanh nghiệp lớn; nó có thể tăng thêm giá trị cho các nhóm bảo mật thuộc mọi quy mô. Ngăn chặn mối đe dọa, phân tích rủi ro và các quy trình bảo mật khác có thể được hưởng lợi từ thông tin tình báo từ các thông tin được cung cấp.

Thông tin được cung cấp tình báo về mối đe dọa thường thuộc một trong ba loại: chiến lược, chiến thuật hoặc hoạt động. Thông tin bao gồm các xu hướng dễ tiếp cận hơn đối với những đối tượng không có kỹ thuật, trong khi ở đầu kia, thông tin tình báo về mối đe dọa hoạt động bao gồm tất cả các chi tiết kỹ thuật của các cuộc tấn công hoặc chiến dịch cụ thể. Tình báo về mối đe dọa chiến thuật cũng mang tính kỹ thuật hơn, cung cấp thông tin về kỹ thuật và quy trình của các tác nhân đe dọa.

Giá trị của Trung tâm Tình báo Đe dọa (TIC)

Thông tin thu được từ nhiều nguồn dữ liệu được tập hợp tốt nhất ở một vị trí trung tâm, duy nhất để tối ưu hóa công nghệ hiện có và hợp lý hóa các quy trình bảo mật.

Xây dựng một trung tâm tình báo về mối đe dọa xác định cách bạn thực hiện hành động chống lại các mối đe dọa trên mạng. Không gian giám sát 24/7 giúp nhóm của bạn chuyển từ bảo mật mạng phản ứng sang chủ động và liên tục.

Khả năng hiển thị trong bối cảnh mối đe dọa cực kỳ quan trọng đối với an ninh mạng của bạn và việc định vị các công cụ cũng như thông tin tình báo về mối đe dọa trong một trung tâm điều hành sẽ giúp mở rộng khả năng hiển thị của bạn và cung cấp thông tin chi tiết toàn cảnh. Với khả năng hiển thị, thực thi phù hợp và nghiên cứu liên tục, tổ chức của bạn sẽ được trang bị đầy đủ để ngăn chặn các mối đe dọa trên mạng và đưa ra các quyết định sáng suốt về việc xử lý các mối đe dọa.

An ninh mạng và thông tin tình báo về mối đe dọa không phải là mục tiêu đạt được và hoàn thành — chúng là các quá trình liên tục. Các mối đe dọa luôn phát triển; các công cụ bảo mật mạng của bạn phải phát triển cùng với chúng. Chống lại các mối đe dọa mạng là một quá trình lâu dài. Điều quan trọng là tìm các đối tác lâu dài có thể đảm bảo thành công của bạn. Đối với việc tạo trung tâm điều hành của bạn, đối tác đó là HCOM.

Xây dựng Trung tâm tình báo mối đe dọa với HCOM

Với hệ thống màn hình ghép và các giải pháp của HCOM, bạn có thể tạo một không gian được tối ưu hóa để phân tích các mối đe dọa an ninh mạng. Chúng tôi sẽ làm việc với bạn với tư cách là đối tác trong từng bước tạo trung tâm an ninh mạng của bạn, từ quy trình thiết kế ban đầu cho đến dịch vụ sau cài đặt và hỗ trợ.

Để tìm hiểu thêm về các giải pháp trung tâm điều hành của chúng tôi và nhận tư vấn thiết kế và ngân sách miễn phí, hãy liên hệ với chúng tôi ngay hôm nay.

 

Nguồn: Constant.