Cáp quang mini DisplayPort 1.2 OPTICIS 30m DPFC-200D-30

Độ dài: 30m

Hỗ trợ 4K (4096×2160) ở 60Hz (RGB & YCbCr: 4: 4: 4)

Truyền dữ liệu DisplayPort 1.2 lên đến 100m