Màn hình LED Outdoor LG GSEH080

Tính năng chính

  • Khoảng cách điểm ảnh: 8,00 mm
  • Độ sáng: 8.500 nit
  • Cài đặt nhanh
  • Bảo trì dễ dàng
  • Khả năng bảo trì phía trước và phía sau
  • Khả năng tương thích với Giải pháp phần mềm LG