Màn hình cho sân vận động indoor LG P2.9 LWBC029

  • Pixel Pitch: 2.98 mm
  • Brightness: 3,500 nit
  • Slim Bezel
  • Long-lasting High Performance
  • Quick Lock & Flip Design
  • Front or Rear Serviceability