Màn hình LED trong suốt LG P24 LAT240

Liên hệ

Khoảng cách điểm ảnh: 24mm

Loại LED: R, G, B Gói màu 3in1

ĐỘ trong suốt: 73%

Độ cong (lõm và lồi): 1.100R

Màn LED tự dính

yÊU CẦU TƯ VẤN BÁO GIÁ sản phẩm triển khai lắp đặt

Yêu cầu tư vấn

Báo giá dự án

0906.213.066