Hệ thống màn hình ghép 3×4 55 inch Viền 0.88 mm

Liên hệ

Hệ Thống Gồm:

+ 12 tấm màn hình ghép 55″ viền 0.88mm (55SVH7E)

+ 01 Controller Datapath

+ 12 giá treo B-Tech (BT8310)

+ Dây HDMI LB Lusem 15m30m

yÊU CẦU TƯ VẤN BÁO GIÁ sản phẩm triển khai lắp đặt

Yêu cầu tư vấn

Báo giá dự án

0906.213.066