Màn hình cho sân vận động outdoor P10 XFB100

Liên hệ

Pixel Pitch10 mm
Pixel ConfigurationSMD 3-in-1
Pixel Density (m²)10,000 pixels/m²
Pixel Density (Panel)10,800 pixels/panel
Physical Resolution of Module (W × H)30 × 30
Physical Resolution of Panel (W × H)120 × 90
LED Module Dimensions (mm)300 × 300 mm