HCOM triển khai lắp đặt trung tâm điều hành quản lý Kế hoạch Đầu tư

Triển khai lắp đặt Trung tâm Điều hành quản lý kế hoạch đầu tư
Triển khai lắp đặt TTĐH Quản lý kế hoạch đầu tư

Trung tâm điều hành trong lĩnh vực quản lý Kế hoạch Đầu tư Công ty cổ phần đầu tư HCOM đã triển khai bao gồm những thành phần chính như:

 • Ban hành thông tư, quyết định, chỉ thị thuộc phạm vi quản lý
 • Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch thuộc phạm vi quản lý; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý
 • Xây dựng chương trình hành động của cấp trên thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội sau khi được thông qua; giúp cấp trên điều hành thực hiện kế hoạch về một số ngành, lĩnh vực
 • Xây dựng chiến lược tổng thể phát triển kinh tế – xã hội; tổng hợp quy hoạch, kế hoạch phát triển của các đơn vị khác.
 • Tổ chức công bố chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch tổng thể phát triển vùng, lãnh thổ sau khi được phê duyệt; xây dựng quy hoạch, kế hoạch 5 năm và hằng năm gắn phát triển kinh tế – xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh, phù hợp với chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của cả nước và vùng, lãnh thổ đã được phê duyệt;
 • Tổng hợp chung các cân đối chủ yếu của nền kinh tế quốc dân, bao gồm: Cân đối tích lũy và tiêu dùng; cân đối về tài chính, tiền tệ; vay và trả nợ nước ngoài; ngân sách nhà nước; vốn đầu tư phát triển toàn xã hội; đề xuất các giải pháp để giữ vững các cân đối theo mục tiêu chiến lược và kế hoạch, bảo đảm thực hiện mục tiêu kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội;
 • Tổng hợp chung về đầu tư phát triển. Xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; danh mục các chương trình, dự án ưu tiên thu hút vốn đầu tư nước ngoài, vốn ODA, vốn vay ưu đãi; danh mục các chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình mục tiêu, các dự án quan trọng quốc gia;
 • Xây dựng tổng mức và cơ cấu vốn đầu tư phát triển toàn xã hội; tổng mức và cân đối các nguồn vốn đầu tư công theo ngành, lĩnh vực, chương trình; tổng mức vốn chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình mục tiêu;
 • Quản lý hoạt động đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt Nam, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài; đầu tư theo hình thức đối tác công – tư (PPP); tổ chức hoạt động xúc tiến đầu tư, hướng dẫn thủ tục đầu tư;
 • Thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh và chấm dứt hiệu lực của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư các dự án đầu tư theo hình thức PPP;
 • Xây dựng, quản lý, khai thác và hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về đầu tư.

+ Kiểm tra, giám sát, đánh giá tổng thể hoạt động đầu tư công.

+ Thực hiện giám sát và đánh giá các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi theo quy định của pháp luật;

+ Hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu; tổ chức hệ thống thông tin về đấu thầu và đấu thầu qua mạng

+ Hướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo tình hình đầu tư phát triển và hoạt động của các khu kinh tế; chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan đề xuất mô hình, cơ chế quản lý và chính sách phát triển đối với khu kinh tế, đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.

+ Quản lý về đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh; hướng dẫn thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh; kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử và sau đăng ký doanh nghiệp trên phạm vi cả nước; quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, hộ kinh doanh.

+ Quản lý về đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; hướng dẫn thủ tục đăng ký; kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện đăng ký và sau đăng ký của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên phạm vi cả nước.

+ Xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê, chế độ báo cáo thống kê, chương trình điều tra thống kê và phân loại thống kê theo quy định của pháp luật.

 • Phần màn hình hiển thị các nội dung cần chỉ đạo.

+ Hệ thống 36 tấm màn hình ghép 55 inch LG 55VM5E viền ghép 1.8mm

+ Bộ điều khiển hiển thị màn hình Datapath VSN1172 với 20 đầu vào 36 đầu ra

+ Dây HDMI kết nối LBLusem chất lượng cao

+ Giá treo màn hình B-Tech BT8310

Công ty cổ phần đầu tư HCOM được biết đến là 1 đơn vị triển khai màn hình ghép, bộ điều khiển màn hình chuyên nghiệp và có uy tín bậc nhất. Chúng tôi có đội ngũ các chuyên viên giàu kinh nghiệm, các kỹ thuật viên lâu năm sẽ giúp khách hàng lựa chọn được sản phẩm thích hợp nhất với nhu cầu của mình.

Cam kết sản phẩm của chúng tôi đều là hãng chính hãng, mới 100%, dịch vụ triển khai lắp đặt, bảo hành, bảo trì theo tiêu chuẩn của hãng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

0904 589 255